Ray Yol, Çevreye Duyarlılık Bilincini Yitirmeden, Toplum Gelişimine Katkıda Bulunarak İnsan Hayatını Zenginleştirecek Projelere İmza Atmayı Hedefleyen; Bu Amaç Doğrultusunda İnşaat, Sektörlerinde Faaliyet Gösteren; İş Ortaklarına, Ülkesine ve Değer Katmayı Hedefleyen Kurum Olmak Üzere İlke Edinmiştir.